VARMT VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS:

Ungdomssamordnare
Shkar Nawzad
0735-620590
shkar.nawzad@aleattitude.se

Ungdomssamordnare
Malin Milli
0708-298906
malin.milli@aleattitude.se

Projektledare
Claes Berglund
0709-679131
claes.berglund@aleattitude.se