Kan föreningslivet vara den drivande parten i att få fram en modell som gör att vi (samhället) än bättre fångar upp våra ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap?


Kan modellen dessutom bli skalbar så att andra orter, kommuner och regioner tillsammans med sitt lokalsamhälle och sitt föreningsliv kan fånga upp fler av sina ungdomar?


Vi hoppas det. Och vi tror det.

Därför har vi sökt och fått ett bidrag över tre år från Västra Götalandsregionen, inriktning för projekt inom social hållbarhet - folkhälsa och mänskliga rättigheter för att på allvar jobba med uppgiften.


Under pilotprojektet samlade vi Ale kommun, ungdomar, skolan, fritids, polisen, fältare och ungdomscoacher, näringslivet, föräldrar, socialtjänsten och föreningslivet runt samma frågeställning. Nu gör vi det igen.
Men från och med idag är vi ingen pilot - nu kör vi skarpt.


Samverkan och samarbete är det som behövs för våra ungdomars bästa. 

Och en attityd om att alla ungdomar har en plats i innanförskapet - även de som behöver få många inbjudningar för att vilja hänga på.


Vi kallar det för Ale Attitude och vi hoppas att du också vill vara med.


Ale Attitude samägs och drivs av föreningarna Nödinge SK och Ahlafors IF